Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Tufan Özgür
Tufan Özgür

Başkan Vekili

Aslı Kama
Aslı Kama

Genel Sekreter

Sinan Ak
Sinan Ak

Üye

Orhan Bozkurt
Orhan Bozkurt

Üye

Fatih Tekin
Fatih Tekin

Üye

Nebii Duman
Nebii Duman

Üye

Betül Kama
Betül Kama

Sekreter Yardımcısı